Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Ze względów praktycznych sam termin lepiej jest ustalić o wiele wcześniej.

Potrzebne dokumenty

 • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż przed trzema miesiącami (jeżeli chrzest był poza naszą Parafią),
 • zgoda na ślub z parafii zamieszkania (jeżeli nikt z narzeczonych nie jest naszym Parafianinem),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego) albo akt ślubu cywilnego,
 • indeks katechizacji (lub świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej)
 • dowody osobiste 
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i rozmowach w poradni przedmałżeńskiej

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii

Katechezy organizowane są przez dwie kolejne soboty danego miesiąca w godzinach od 15:00 do 18:30 (od kwietnia do września) oraz od 14:00 do 17:30 (od października do marca) Zapisy w dniu rozpoczęcia pół godziny przed w sali katechetycznej  ul . Władysława Orkana 8 A . Szczegółowe informacje w sprawie katechez pod nr tel. 508 575 307  lub  500 225 052.

Terminy nauk przedślubnych  w najbliższych  miesiącach 2024 roku:

 • Lipiec : 6 i 13
 • Sierpień : 3 i 10 
 • Wrzesień : 7 i 14
 • Październik : 5 i 12
 • Listopad : 2 i 9
 • Grudzień : 7 i 14

Katechezy odbywać się  będą  w salce  katechetycznej .

Po naukach  Msza Święta o godz. 18.30 (możliwość spowiedzi) oraz  różaniec o godz. 18.00 (w pierwszą sobotę) .

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w środę i sobotę od godz.16.00-18.00.

tel. 508 575 307 (sobota). lub 500 225 052 (środa)