Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Ze względów praktycznych sam termin lepiej jest ustalić o wiele wcześniej.

Potrzebne dokumenty

  • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż przed trzema miesiącami (jeżeli chrzest był poza naszą Parafią),
  • zgoda na ślub z parafii zamieszkania (jeżeli nikt z narzeczonych nie jest naszym Parafianinem),
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego) albo akt ślubu cywilnego,
  • indeks katechizacji (lub świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej)
  • dowody osobiste 
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i rozmowach w poradni przedmałżeńskiej

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii

Katechezy organizowane są przez dwie kolejne soboty danego miesiąca w godzinach od 15:00 do 18:30. Zapisy w dniu rozpoczęcia od godziny 14.30 w sali katechetycznej  ul . Władysława Orkana 8 A . Szczegółowe informacje w sprawie katechez pod nr tel. 508 575 307  lub  500 225 052.

Terminy nauk przedślubnych  w najbliższych  miesiącach 2023 roku:

  • Wrzesień : 2 i 9.
  • Październik : 7 i 14.
  • Listopad : 4 i 11.
  • Grudzień : 2 i 9.

Katechezy odbywać się  będą  w salce  katechetycznej .

Po naukach  Msza Święta o godz. 18.30 (możliwość spowiedzi) oraz  różaniec o godz. 18.00 (w pierwszą sobotę) .

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w środę i sobotę od godz.16.00-18.00.

tel. 508 575 307 (sobota). lub 500 225 052 (środa)

Koszyk

Koszyk jest pusty.