ORGANY

            Organy dla rabczańskiego Kościoła pw. św. Marii Magdaleny zostały wybudowane przez firmę Gebrüder Rieger Jägerndorf w 1908 roku i oznaczone numerem opustowym 1467. Instrument dwudziestogłosowy o pneumatycznej trakturze pierwotnie usytuowany był  na środku chóru. Stół gry umieszczony został  przed instrumentem w specjalnie wykonanej nadbudowie balustrady. Prospekt organowy architektoniczny nawiązywał do stylu neogotyckiego, był jednosekcyjny, trzyosiowy zamknięty ostrołukiem z dwiema wieżami umieszczonymi po obydwu bokach oraz zdobionymi elementami snycerskimi  .

            W roku 1954 firma Wacława Biernackiego z Krakowa pod kierownictwem pana Profica dokonała rozdzielenia szafy organowej na dwie symetryczne szafy, o budowie dwuosiowej zamkniętej ostrołukiem z jedną wieżą zwieńczoną elementami snycerskimi, tak aby ukazać piękno rozety znajdującej się nad wejściem głównym do świątyni. . W tym czasie nastąpiła elektryfikacja instrumentu, zmiana traktury gry i registrów na system elektropneumatyczny. Dodano 8 głosów, w tym dwa językowe, dzwonki oraz dmuchawę na wieży kościoła. Zainstalowano nowy kontuar, umieszczono go na podwyższeniu między dwiema szafami, które zostały podzielone sekcyjnie: lewa I manuał, prawa II manuał i głosy basowe. Piszczałki II manuału usytuowano w szafie ekspresyjnej. Eksploatacja i warunki panujące w kościele (wilgoć, zmiana temperatury) doprowadziły instrument do tak złego stanu technicznego, że w 1976 roku firma organmistrzowska Słowik i Bryl przeprowadziła całościowy remont. Dobudowano dwa głosy oraz przeintonowano kilka innych już trzydziestogłosowych organów. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku instrument objęła  opieką firma organmistrzowska Andrzeja Guziaka z Zakopanego, przeprowadzając liczne naprawy. W 2006 roku z powodów całkowitej dysfunkcji organów podjęto decyzję o remoncie. Zakupiono używany trzy manuałowy stół gry, mogący sterować instrumentem do 60 głosów o trakturze elektropneumatycznej. Podczas remontu wymieniono wyeksploatowane elementy elektryczne tj. elektromagnesy, okablowanie, a co najważniejsze cała szafa sterująca została zastąpiona inną wbudowaną w kontuar. Podczas prac naprawczych instrument został rozbudowany o trzeci manuał, co za tym idzie rozdzielono głosy ówczesnego II manuału na drugi i trzeci. W prawej szafie zainstalowano nową wiatrownicę drugiego manuału. Dla uzupełnienia  brzmienia dodano kolejne dwa głosy, odremontowano miechy. W 2015 roku zainstalowano nowe piszczałki trąbki 8’ firmy Klais, które zastąpiły głos firmy Biernacki. W kolejnym roku wymieniono mocno wyeksploatowaną dmuchawę. Zainstalowany w latach 50 głos Puzon 16’  w roku 2018 został zastąpiony analogicznym głosem sprowadzonym z Niemiec. Aby dopełnić efekt brzmieniowy zdecydowano o dobudowie dwóch głosów grupy basowej tj. Pryncypałbas 16’ i Kwintbas 10 . Organy w kościele  dysponują obecnie  34 głosami (1941 piszczałek )  ,  najmniejsza piszczałka mierzy około 1 cm, a najwyższa ponad 5 m.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi i rozbudowie rabczańskie organy z parafii św. Marii Magdaleny należą dziś  do jednych z  największych na Podhalu. Instrument organowy jest na bieżąco doglądany i serwisowany przez firmę organmistrzowską i obecnego organistę.


Koszyk

Koszyk jest pusty.