Historia Parafii i Kościoła 
św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju

Nazwę Rabki spotykamy po raz pierwszy w dokumencie Bolesława Wstydliwego z roku 1254, potwierdzającym posiadłości klasztoru Cystersów, którzy na Podhalu prowadzili akcje kolonizacyjną. Użyte w dokumencie wyrażenie, "sal in Rabschycza" Długosz tłumaczy jako "Sal in Rabka", co świadczy, że już wówczas warzono tutaj sól, prawdopodobnie na potrzeby klasztoru. Nie wiadomo jednak, czy obok warzelni istniała w tym czasie wieś.

Nasilenie akcji kolonizacyjnej przypada na drugą połowę XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki nadał w roku 1364, Mikołajowi z Ujścia przywilej dozwalający osadzać wsie na prawie niemieckim między rzekami: Raba, Słoną i Poniczanką. W tym to mniej więcej czasie zostały wydane, akty lokacyjne wielu miejscowościom, między innymi Mszanie Dolnej, 0lszówce, Niedźwiedziowi i Rabce. W roku 1382 Ludwik Węgierski odebrał Cystersom "sal in Rabka" a Władysław Jagiełło wraz z innymi dobrami wydzierżawił je możnym rodom.

W pierwszej połowie XVI wieku przechodzi Rabka w posiadanie rodziny Jordanów, herbu Trąba, którzy założyli tu i wyposażyli Parafię oraz wznieśli pierwotny, drewniany kościółek. Według miejscowej tradycji kościółek ten zabrała woda, podczas olbrzymiej powodzi Raby opodal płynącej. W roku 1565 Wawrzyniec Spytek Jordan, założyciel pobliskiego Jordanowa, wybudował i wyposażył nowy kościół, który stoi po dzień dzisiejszy i od roku 1934 stanowi muzeum regionalne, góralskie im. Władysława Orkana.

Do budowy nowego kościoła parafialnego w Rabce przystąpiono z chwilą gdy okazało się, że stary drewniany kościół z roku 1557 Jest już niewystarczający dla potrzeb rozrastającej się Parafii. Budowa trwała od 1902 do 1908 roku. Wielkie zasługi położył ówczesny proboszcz ks. Jakub Zych rodem z Chochołowa oraz jego wikariusz ks. Stanisław Kwiatkowski uchodźca z Królestwa. Budowę prowadził architekt Sławomir Odrzywolski, znany między innymi z prac restauracyjno-konserwatorskich na Wawelu.

Nowo wybudowaną świątynię w stylu neogotyckim, konsekrował w roku 1923 ks.bp Anatol Nowak sufragan krakowski.

W roku 1929 kościół otrzymał piękną polichromię wykonaną przez artystę, malarza Giebułtowskiego z Oświęcimia.

Patronką Kościoła i Parafii jest św. Maria Magdalena / Odpust 22 lipca /. W wielkim ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Rabczańskiej przeniesiony ze starego kościoła, której uroczystość odpustowa przypada na II sobotę września. W roku 1917, po śmierci ks. Jakuba Zycha proboszczem został ks. Jan Surowiak, który w roku 1925 wybudował nową plebanię a starą oddał Siostrom Miłosierdzia na prowadzenie Ochronki dla dzieci przedszkolnych.

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE PRACUJĄCY W PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W RABCE-ZDROJU OD 1896 R.

Ks. Jakub Zych od 1896 r. od 1917 r. 
Ks. Jan Surowiak od 1917 r. do 1937 r.
Ks. Mateusz Zdebski od 1937 r. do 1976 r.
Ks. Tadeusz Janikowski od 1976 r. do 1999 r. 
Ks. Paweł Duźniak od 1 maja 1999 r. do 30 czerwca 2023 r.
Ks. Piotr Iwanek od 1 lipca 2023 r. do chwili obecnej

Koszyk

Koszyk jest pusty.