Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej Parafii

Liturgiczna Służba Ołtarza

„Liturgiczna Służba Ołtarza” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie „służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę, komentatorzy, członkowie chóru i scholii wraz z organistą oraz kościelny.

Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej po powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas mszy świętej.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w zbiórkach, a także różne wyjazdy, wycieczki, udział w rozgrywkach sportowych itd.

W naszej parafii na dzień 1 września 2023 r. w skład LSO wchodzą:

- 30 ministrantów 

- 29 lektorów – (w tym lektorzy starsi: 10 - osoby po szkole średniej)

- 1 nadzwyczajny szafarz Komunii św.  

Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się Jego obecnością
PRZYJDŹ I ZAPISZ SIĘ,
ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!
Pamiętaj!
Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

+48 578 433 935 ~ Patryk Janicki - prezes Liturgicznej Służby Ołtarza 

Koszyk

Koszyk jest pusty.