Ołtarz główny

W ołtarzu głównym centralne miejsce zajmuje rzeźba przedstawiająca śmierć Pana Jezusa na Golgocie którą można zasłonić dwoma obrazami: św Marii Magdaleny, którą obrano patronką Kościoła i parafii albo łaskami słynący obraz Matki Bożej Rabczańskiej, przeniesiony ze starego kościoła