Braterstwo Św. Marii Magdaleny

Braterstwo Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdrój powstało z inicjatywy ks. proboszcza Pawła Duźniaka 23.09.2014 roku. 

Formacją wspólnoty zajmuje się ksiądz Paweł Duźniak. Spotkania całej grupy odbywają się co dwa miesiące po niedzielnej Mszy Świętej. 


Informacje o terminach spotkań pod nr. Tel: 888 111 290. 


 Główną intencją Braterstwa Świętej Marii Magdaleny jest modlitwa: „O nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza wrogów Kościoła". Pełniąc tę wolę Bożą, która jest pożywieniem dla nas, otrzymujemy błogosławieństwo. Dla każdego członka tej wspólnoty najważniejsze jest życie Eucharystią poprzez częsty udział we Mszy Świętej i trwanie w komunii z żywym Bogiem jak z Bogiem to i z ludźmi. Tylko raz do roku w szeregi Braterstwa przyjmowani są nowi członkowie. Ma to uroczysty charakter, podczas Mszy Świętej odpustowej 22 lipca. 


Statut Braterstwa Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, jest napisany na podstawie statutu sformułowanego w 1710 r. Przez Ks. Piotra Pawła Gawlikowskiego z Zalesia, który został zatwierdzony przez papieża Klemensa XI. 


1. Do Braterstwa może należeć każda osoba ochrzczona i będąca żywym członkiem Kościoła Katolickiego. 
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju jeden raz w roku w dniu 22 lipca podczas uroczystej Mszy św. Odpustowej o godzinie 11:00. 
3. Każdy członek Braterstwa ma prawo, obowiązek i przywilej życia Eucharystią poprzez częsty udział we Mszy św. oraz świadome i gorliwe trwanie w komunii z Bogiem. 
4. Spotkania wszystkich członków odbywają się co dwa miesiące po Mszy św. niedzielnej o godzinie 9:30. 
5. Osoby wchodzące w skład Braterstwa spotykają się systematycznie w mniejszych grupach na modlitwie różańcowej i innych formach modlitwy. 
6. Członkowie zobowiązują się do częstej modlitwy zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej. 
7. Szczególną formą modlitwy jest Litania do św. Marii Magdaleny. 
8. W 22. dniu każdego miesiąca członkowie Braterstwa mają przywilej uzyskania odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za osobę żywą lub zmarłą. Każdy z członków może zyskać taki odpust pod zwykłymi warunkami. 
9. Każdy z członków zobowiązuje się do gorliwego realizowania uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. 
10. Bracia i siostry Braterstwa modlitwą i troską o zbawienie obejmują każdego człowieka. 11. Przestrzegając, powyższych punktów statutu członkowie otrzymują, przywilej pewnego osiągnięcia nieba.


Koszyk

Koszyk jest pusty.