Kolędowanie u Tronu
Matki Bożej Rabczańskiej

Kolędowanie u Tronu Matki Rabczańskiej ziemi

To wydarzenie niewątpliwie jest jednym z największych sukcesów młodzieży organizującej to wydarzenie!

Inicjator wydarzenia: Patryk Janicki

Organizatorzy wydarzenia: Ks. Dr Paweł Duźniak - Proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, Tymoteusz Kwaśniowski, Julia Halczak, Mateusz Lasak, 1 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Rabce-Zdroju Hufca Podhalańskiego ZHP, Stowarzyszenie Gniazda Integracji Lokalnej w Rabce-Zdroju "GIL" i Patryk Janicki.

II Kolędowanie 

II Kolędowanie - 07.01.2022     

II Kolędowanie u Tronu Matki Bożej Rabczańskiej odbędzie się pod hasłem "A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami!"

Odbędzie się ono 21 stycznia 2023 nie gdzie indziej jak w Kościele Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju!

2023 rok jest szczególnym rokiem dla Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, dlaczego?
Bo będziemy obchodzić setną rocznicę konsekracji świątyni, a cały szereg wydarzeń rozpoczniemy właśnie od Kolędowania u Tronu Matki Bożej Rabczańskiej!

Zapisy ruszają w piątek 11 listopada, o wszystkich rzeczach będziemy informować na bieżąco!

I Kolędowanie

I Kolędowanie - 29.01.2022 

29 stycznia 2022 w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny odbyło się I Kolędowanie u Tronu Matki Bożej Rabczańskiej "Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły"!

To wydarzenie niewątpliwie jest jednym z największych sukcesów młodzieży organizującej to wydarzenie!

Inicjator wydarzenia: Patryk Janicki

Organizatorzy wydarzenia: Ks. Dr Paweł Duźniak - Proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, Tymoteusz Kwaśniowski, Julia Halczak, Mateusz Lasak, 1 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Rabce-Zdroju Hufca Podhalańskiego ZHP, Stowarzyszenie Gniazda Integracji Lokalnej w Rabce-Zdroju "GIL" i Patryk Janicki.

Sponsorzy:  Stowarzyszenie Gniazda Integracji Lokalnej w Rabce-Zdroju "GIL" i DUBIEL VITRUM

Patronat medialny: GORCE24